درمان دارويي

داپيكو جهت درمان انزال زودرس در مردان با سن 18 تا 64 سال استفاده مي شود. داپيكو زمان انزال را افزايش داده و كنترل بر انزال را بهبود مي بخشد، از اين رو مي‌تواند در كاهش اضطراب و احساس ناخوشايند مرتبط با انزال زودرس استفاده كرد. اين دارو تنها داروي اختصاصي براي درمان انزال زودرس آقايان مي باشد.


داپيكو با همكاري مشترك Olon ايتاليا و شركت داروسازي كوثر هم اكنون در داروخانه هاي كشور موجود است.