خريد اينترنتي قرص داپيكو “داپوكستين”

براي خريد قرص داپوكستين ((داپيكو)) به صورت غير حضوري با تلفن (02122573564 داروخانه دكتر اردكاني) تماس بگيريد. تا از طريق پيك براي شما به سراسر ايران ارسال گردد.

همچنين شما ميتوانيد با ارسال پيامكي به شماره 3000261212 با موضوعات زير درخواست خود را بيان كنيد.


اگر در شهري به جز تهران زندگي مي كنيد با دادن آدرس پستي به (02122573564 داروخانه دكتر اردكاني)، براي شما از طريق پست ارسال مي گردد.
قيمت هر جعبه داروي داپوكستين 48000 تومان است كه حاوي 6 عدد قرص مي باشد.