خريد اينترنتي قرص داپيكو “داپوكستين”

براي خريد قرص داپوكستين ((داپيكو)) به صورت غير حضوري با تلفن (02122573564 داروخانه دكتر اردكاني) تماس بگيريد. تا از طريق پيك براي شما به سراسر ايران ارسال گردد.
آدرس داروخانه ها در اينجا امده است.
همچنين شما ميتوانيد با ارسال پيامكي به شماره 3000261212 با موضوعات زير درخواست خود را بيان كنيد.

خريد داروخانه از طريق پست ارسال  عدد 1 به شماره 3000261212

دريافت اطلاعات بيشتر در مورد داپوكستين ارسال عدد 2 به شماره 3000261212

درخواست براي تماس از طريق كارشناسان شركت با شما با ارسال عدد 3 به شماره 3000261212


اگر در شهري به جز تهران زندگي مي كنيد با دادن آدرس پستي به (02122573564 داروخانه دكتر اردكاني)، براي شما از طريق پست ارسال مي گردد.
قيمت هر جعبه داروي داپوكستين 48000 تومان است كه حاوي 6 عدد قرص مي باشد.